Správa o hodnotení vplyvov na ZP Tlač

Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie a návrh strategického dokumentu Územný plán obce Vinosady

  Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie