Navigácia: Úvod Obec Vinosady Osobnosti Gustáv Mallý

Gustáv Mallý PDF Tlač Email

mallyGustáv Mallý prežil vo Vinosadoch rok 1905 a ešte ďalšie dva, keď tu prežíval posvadobné obdobie. Stal sa jedným z viacerých významných ľudí, čo svoj život spojili s dnešnými Vinosadmi.

   

Gustáv Mallý sa narodil 21. mája 1879 vo Viedni a zomrel v roku 1952 v Bratislave. Navštevoval meštiansku školu v Skalici a dva roky (1894 – 1896) súkromnú školu maliara Záhorského v Prahe a ďalšie dva roky pražskú umelecko – priemyselnú školu. Tu ho v štúdiu podporoval brat jeho otca Ján Mallý – Dusarov.

Mallý – Dusarov bol významný národno- kultúrny dejateľ, novinár, vydavateľ, vysokoškolský učiteľ, cirkevný hodnostár, politik. Rodinné zázemie čo do kultúrnej a vzdelanostnej úrovne (jeho otec bol živnostník a matka domáca) mu teda dokonale nahradil strýko Ján a vlastná usilovnosť a túžba po vzdelaní, ktoré ho priviedli študovať do Kráľovskej akadémie výtvarných umení v Drážďanoch a neskôr do Pittsburgu v USA, kde aj dvakrát vystavil svoje práce. V roku 1902 sa vrátil na Slovensko a žil v Skalici.
V roku 1905 sa po ženbe usadil vo Vinosadoch- Malom Tŕní a v roku 1908 sa presťahoval do Pezinka.
Neskôr žil v Bratislave, kde viedol výtvarnú školu, ktorej žiakmi boli o. i. aj neskorší poprední slovenskí maliari ako Koloman Sokol, Cyprián Majerník, Ján Mudroch, Ján  Želibský  a ďalší.
Keď sa presťahoval do Petržalky, stratil kontakt so slovenským vidiekom – prírodou i ľudom, ale epiteton zhodný s označením napríklad Ladislava Medňanského – maliar slovenskej dediny a ľudu mu prináleží.